O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich

Z inicjatywy kilkudziesięciu dramatopisarzy i dramaturgów w dniu 24 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, na którym zatwierdzono treść statutu Stowarzyszenia. Zrzeszamy dramatopisarzy i dramaturgów, współtwórców spektakli odpowiedzialnych za dramaturgię oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dramaturg/dramaturżka oraz kierownik literacki/kierowniczka literacka. Naszymi celami są: ochrona wspólnych interesów autorów tekstów dramatycznych i dramaturgów, jednoczenie środowiska, wspieranie i promocja polskiej dramaturgii, kształtowanie zasad etyki i solidarności zawodowej, współpraca z teatrami instytucjonalnymi, niezależnymi jak i z instytucjami działającymi na rzecz polskiej dramaturgii.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

 

Credo:

Jesteśmy nowoczesną organizacją zrzeszającą ludzi piszących nowoczesne, współczesne teksty. Jesteśmy różni, ale zawsze w kontrze do utartych schematów. Bunt jest wpisany w postać artysty.

Polub nas na facebooku