Powstało Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich

Z inicjatywy kilkudziesięciu dramatopisarzy i dramaturgów w dniu 24 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, na którym zatwierdzono treść statutu Stowarzyszenia.

Zrzeszamy dramatopisarzy i dramaturgów, współtwórców spektakli odpowiedzialnych za dramaturgię oraz osoby zatrudnione na stanowiskach dramaturg/dramaturżka oraz kierownik literacki/kierowniczka literacka. Naszymi celami są: ochrona wspólnych interesów autorów tekstów dramatycznych i dramaturgów, jednoczenie środowiska, wspieranie i promocja polskiej dramaturgii, kształtowanie zasad etyki i solidarności zawodowej, współpraca z teatrami instytucjonalnymi, niezależnymi jak i z instytucjami działającymi na rzecz polskiej dramaturgii.

W tajnym głosowaniu Prezesem Stowarzyszenia wybrana została Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Członkami Zarządu zostali: Zuzanna Bućko, Marzena Sadocha, Konrad Dulkowski, Artur Pałyga. Siedzibą Stowarzyszenia jest Instytut Teatralny w Warszawie. Dyrekcji Instytutu dziękujemy za wsparcie naszej inicjatywy.

Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji. Wszystkich zainteresowanych współpracą i członkostwem zachęcamy do śledzenia informacji o procedurze kwalifikacyjnej. Po rejestracji uruchomiona zostanie strona internetowa. Już teraz więcej informacji zostanie zamieszczonych na profilu facebookowym Stowarzyszenia. Jesteśmy otwarci na szeroką grupę dramatopisarzy, dramaturgów oraz osób i instytucji wspierających nasze działania.

Mamy nadzieję przyczynić się do realnych zmian w naszej rzeczywistości teatralnej. Uważamy, że konsolidacja środowiska wokół idei powstania Stowarzyszenia jest niezwykle ważnym wydarzeniem.
W imieniu Stowarzyszenia Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich:

Małgorzata Sikorska-Miszczuk
Zuzanna Bućko
Marzena Sadocha
Konrad Dulkowski
Artur Pałyga

Wróć do listy