List otwarty Stowarzyszenia Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich w sprawie Teatru Polskiego we Wrocławiu

Członkowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, a także niezrzeszeni dramatopisarze 26 sierpnia 2016 wystosowali list otwarty w sprawie sytuacji w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

My niżej podpisani, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec ostatnich decyzji Urzędu Marszałkowskiego w sprawie wyboru nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Fakt zaniedbania zasad demokratycznych w procedurze konkursowej jest rażącym dowodem ignorancji urzędników odpowiedzialnych za politykę kulturalną Wrocławia. Jako ludzie współtworzący współczesny teatr nie zgadzamy się na pogrzebanie dotychczasowych osiągnięć tej najważniejszej sceny teatralnej w Polsce. Tym samym nie zgadzamy się, by jej dyrekcję przejął Pan Cezary Morawski.

Proces tworzenia rangi teatru, krystalizowania zespołu artystycznego oraz kreowania spójnego przekazu artystycznego, który od wielu lat konsekwentnie przeprowadzał Krzysztof Mieszkowski może zostać raz na zawsze zaprzepaszczony. Jako przedstawiciele środowiska teatralnego wyrażamy wobec tego faktu stanowczy sprzeciw.

Apelujemy do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Pana Cezarego Przybylskiego, a także do współprowadzącego tę scenę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Piotra Glińskiego o ustosunkowanie się do postulatów zespołu Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Małgorzata Sikorska - Miszczuk (Prezes Stowarzyszenia)
Zuzanna Bućko (członek Zarządu)
Marzena Sadocha (członek Zarządu)
Konrad Dulkowski (członek Zarządu)
Artur Pałyga (członek Zarządu)
Oraz: Edyta Duda-Olechowska, Julia Holewińska, Magda Fertacz, Iwona Korszańska, Malina Prześluga, Maria Spiss, Sandra Szwarc, Maria Wojtyszko, Szymon Bogacz, Marcin Cecko, Jan Czapliński, Tomasz Man, Marek Mardosewicz, Jarosław Murawski, Jarosław Kamiński, Łukasz Pawłowski, Piotr Rowicki, Krzysztof Szekalski

oraz dramatopisarze niezrzeszeni: Sylwia Chutnik, Katarzyna Dworak, Liliana Hermetz, Roksana Jędrzejewska, Gabriela Muskała, Monika Muskała, Katarzyna Raduszyńska, Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska, Szymon Adamczak, Michał Buszewicz, Łukasz Chotkowski, Tomasz Cyz, Piotr Gruszczyński, Janusz Legoń, Michał Pabian, Paweł Wolak, Wojciech Zrałek-Kossakowski

Wróć do listy