Konkurs Talking About Borders – Rozmawiając ponad granicami

Do 15 maja 2016 polscy dramatopisarze mogą zgłaszać swoje teksty na konkurs Talking About Borders, organizowany przez Państwowy Teatr w Norymberdze, we współpracy między innymi ze Stowarzyszeniem Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Festiwalem Boska Komedia.

Zwycięzca – oprócz nagrody finansowej – otrzyma gwarancję wystawienia swojej sztuki w Staatstheater Nurnberg.

Projekt Talking About Borders („Rozmawiając ponad granicami”), na który składa się konkurs dramatopisarski i festiwal teatralny, jest realizowany przez Państwowy Teatr w Norymberdze, a jego celem jest zapoznanie Europy Zachodniej z punktem widzenia piszących dla teatru autorów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Jego inicjatorem i kierownikiem artystycznym jest Christian Papke, a dotychczasowe realizacje miały miejsce w Macedonii (2005), Serbii (2006), Chorwacji (2007), Bośni i Hercegowinie (2008), Albanii (2009), Bułgarii (2010), Rumunii (2011), na Ukrainie (2012), w Gruzji (2013) i w Armenii (2014).

Na projekt "Rozmawiając ponad granicami" składa się m.in. międzynarodowy konkurs na dramat współczesny. Jest on rozpisywany od 2005 roku w krajach Europy Wschodniej i należy do najważniejszych w tym regionie. Do tegorocznej edycji zostali zaproszeni polscy dramatopisarze i artyści. Międzynarodowe jury wybierze najlepszy spośród nadesłanych utworów, a jego autorka bądź autor otrzyma 3500 euro.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas festiwalu Talking About Borders w czerwcu 2016 roku w Norymberdze i połączone będzie z publiczną prezentacja zwycięskiego tekstu. Zwycięski dramat zostanie przetłumaczony na język niemiecki i wystawiony w Państwowym Teatrze w Norymberdze w sezonie 2016/2017. Jury przyzna też II i III nagrodę w wysokości – odpowiednio – 2000 euro oraz 1000 euro.

Podczas festiwalu Talking About Borders odbędą się też występy gościnne polskich teatrów oraz prezentacje innych działań z obszaru kultury, takich jak koncerty, performanse i wystawy sztuk wizualnych.

Zgłoszone na konkurs teksty oceniać będzie międzynarodowe jury, które składa się z pięciu osób, z czego dwie pochodzą z Polski. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w połowie czerwca 2016.
Szczegółowy regulamin konkursu w języku niemieckim oraz wszystkie informacje o Państwowym Teatrze w Norymberdze znajdują się na tej stronie w zakładce "Wettbewerbe".

Partnerzy projektu Talking About Borders: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich, Dom Norymberski w Krakowie, Festiwal Boska Komedia, Krakowskie Biuro Festiwalowe, program Krakow City of Literature UNESCO, Wydział Kultury Urzędu Miasta Krakowa, Instytut Adama Mickiewicza.

Wróć do listy